Når sommeraftenen falder på, spreder gedeblad-blomsterne deres berusende, kraftige duft. Kun de store aftensværmere med sugesnabler på 7-8 cm kan nå ned i blomstens dyb.

Samtidig med at aftensværmeren suger nektaren, bestøver den blomsten og tager nyt pollen med til næste blomst. Humlebierne snyder. De gnaver hul nederst på blomsten og stjæler nektaren uden at bytte med bestøvning. Kig nederst på blomsterne, så finder du bidemærkerne.

Gedeblad er en slyngplante, der bruger f.eks et egetræ som klatrestativ for at nå lyset oppe blandt trækronerne. Gedeblad kan ikke bære sin egen vægt, men snor sig (altid med uret) omkring ”klatretræet”.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Almindelig gedeblad er vildtvoksende i Danmark og vokser typisk i løv- og nåleskove, skovlysninger og skovkanter over hele landet. Den kan sno sig og vokse højt til vejrs langs andre træer og buske.

Den blomstrer fra maj til august.