”Kællingetand” er et grimt navn til en køn plante: De gule blomster lyser op fra forår til sensommer og giver nektar til humlebierne, selv når det er allermest tørt.

Som andre ærteblomster kan kællingetand fange luftens nitrogen og lave det til nitrogen-gødning med hjælp fra de knoldbakterier, der bor i plantens rod. Derfor kan den vokse på næringsfattig jord, og tåler både våde, sure og sandede voksesteder.

Blomsterne modner til små sorte ærtebælge, som springer op og spreder frøene. Over 100 forskellige insekter lever af plantens blade, der i blandt larverne af mange forskellige sommerfugle og natsværmere.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Almindelig kællingetand kan findes overalt i Danmark og vokser typisk i næringsfattige områder som vejkanter, klitter, brakmarker, enge og overdrev.

Den blomstrer i juni og juli.