Asketræet er et lystræ. Modsat bøgen, lader asken en del lys nå ned til skovbunden, og bladene tabes mens de endnu er grønne og bliver hurtigt nedbrudt. Det giver masser af liv i underskoven med smådyr, urter og buske.

I nordisk mytologi tror man, at asketræet Yggdrasil holder himlen hævet over verden. Selvom asketræet er blandt Danmarks højeste træer, når det ikke op til himlen. Det bliver højst omkring 35 meter. Men det har engang været oppe at flyve, for nogle af de første flyvemaskiner var bygget af ask.

Om vinteren kan du kende asken på dens askesorte knopper.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Ask er et almindeligt skovtræ i Danmark og kan findes i de danske skove, hvor den ofte vokser sammen med andre træsorter. Cirka 2 procent af det danske skovareal er dækket af ask.

Ask vokser bedst på en fugtig og næringsrig muldbund med rigelige mængder af kvælstof i jorden og med god vandbevægelse. Den kan ikke tåle stillestående vand.

Asken springer ud omkring start-juni. Dens frugter er grønne om sommeren og brune om efteråret. De brune frugter bliver siddende om vinteren.