Når man ser tang ved kysten, tænker de fleste nok ”plante”. I virkeligheden er det lidt mere indviklet: Alle planterne på landjorden nedstammer fra én bestemt slags tang, grøn-algerne. Men mange af de andre tang-arter er lige så meget i familie med dig om mig som med planterne.

De har bare tilpasset sig en livs-strategi, der ligner planternes. Blæretang er en brun-alge, som kendes på de luft-fyldte blærer, der kan ”poppes” som bobleplast. Brunalgers grønkorn ligner ikke planternes: de har tilpasset sig at lave fotosyntese uafhængigt af planterne. Blæretang har heller ikke planternes væv, blade, rødder eller stængler: Evolutionen har gjort dem flercellet på deres egen måde.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Blæretang er en af de mest udbredte brunalger i Danmark og kan ses tæt ved kysterne over det meste af landet. Den er flerårig og vokser i tidevandszonen over hele Danmark.

Blæretangen forsøger at skabe en optimal balance mellem sollys, salt og næring i vandet og kan findes opskyllet i store, brune måtter langs strandkanten.

Den kan i princippet findes året ud, men kan næsten tørre ud i lavvande, og er bedst i forårsmånederne, hvor den er lækker med store luftbobler og et nemt bid.