Enebærbusken, som vi synger om, er faktisk et nåletræ. Buskene er enten han-buske eller hun-buske.

Enen kræver meget lys og kan vokse overalt. Derfor findes den ofte på nærings-fattig sandjord. Den kan leve over tusinde år. Først som 15-20 årig blomstrer enen.

Vinden fører hannens pollen hen til en busk med hunblomster. Koglen ligner et hårdt bær – enebær. Bær-koglerne modner henover to år: Umodne grønne enebær sidder sammen med de sortbrune modne.

Enens sylespidse nåle stikker voldsomt, hvilket holder planteædere som hjorte væk. Under enebærbuskens beskyttelse kan agern spire uden at blive ædt. Med tiden skygger egetræet enebærbusken ihjel.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Enebær er almindeligt at finde i Midt-, Nordjylland og på Bornholm. Enebær er nøjsom med hensyn til jordbrug og meget hårdfør overfor vind og frost. Man siger, at ene kan vokse, hvor ingen andre træer kan. Den klarer sig godt på heder, overdrev og i lysåbne græsningsskove og kan næsten vokse overalt, da det kan klare sig med lidt næring.

Enebærs bærkogler er to år om at modne, og man kan derfor finde både modne og umodne bær på samme busk. Det er først i september det andet år, at bærret ændrer farve fra blågrønt til mørkeblåt.