Engelskgræs er en lille plante med et stort og farverigt blomsterhovede. Faktisk er blomsterhovedet en kugleformet buket af små blomster, som tiltrækker masser af biller, fluer, bier og sommerfugle.

Det er nødvendigt, for blomsten skal bestøves af pollen fra en anden engelskgræs-plante for at sætte frø, og engelskgræs kan kun formere sig ved frø. Engelskgræs er salt-specialist og findes langs vores kyster, hvor den kan klare sig i det tørre, salt-holdige sand.

I dag er den også almindelig langs vejene: Saltvognene, som spreder vej-salt om vinteren, har gjort vejkanterne til en slags strand-levested hvor engelskgræs klarer sig godt.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Engelskgræs er vildtvoksende i Danmark og kaldes også rabattens dronning. Den holder af mager sand- og grusbund som fx klitter, strandenge og overdrev.

Engelskgræs blomstrer fra maj til september. Dog kraftigst i sommermånederne.