Gåsebillen har rødbrunlige dækvinger samt sortgrønt hoved og forbryst. Antennerne ender i en tredelt kølle. Man kan møde den dagaktive bille i haver, enge og grøftekanter.

Larverne lever af græsrødder i jordens øverste 5-6 cm muldlag. Når der er mange gåsebille-larver, giver det store gullige pletter af udgået græs.

Både som voksen og larve har gåsebillen mange fjender. Især stære og krager endevender græsområder efter larverne. Larverne overvintrer og forpupper sig i jorden.

De voksne gåsebiller kommer frem som en mindre invasion i maj. Der kravler og flyver biller overalt. Menneskers græsplæner og golfbaner er som slikbutikker for gåsebillelarver.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Gåsebillen er udbredt i Danmark særligt i åbne områder som enge, overdrev, grøftekanter, grusgrave og skovenge, hvor der forekommer naturlig bevoksning af blomster og stauder. Derudover kan gåsebillen findes i de fleste haver, planeskoler, golfbaner og landbrug.

Gåsebillen er særligt udbredt på lette, sandholdige eller kalkholdige jorde og trives god på bakkede områder med relativt meget nedbør. Dens flyvetid strækker sig fra juni til begyndelsen af juli, og det er ikke almindeligt at støde på gåsebillen efter midten af juli måned.