Hættemågen ser lille og elegant ud. Røde ben, rødt næb og en mørkebrun sommer-hætte gør den let at kende. Men der er intet elegant over hættemågens adfærd.

Omkring en hættemågekoloni er der konstant larm: Når hættemåger slår sig ned sammen i deres ynglekolonier, kan de skræmme selv en sulten havørn væk fra ungerne.

Hvis en fjende nærmer sig, flyver hundredevis af hættemåger tæt omkring den, larmer, skider og kaster deres mave-indhold op på fjenden.

Derfor er hættemåge-kolonier også vigtige for mange andre vandfugle, som bygger rede inde i hættemågekolonien og på den måde får gavn af hættemågernes vagtpatruljer.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Hættemågen er den mest udbredte og almindelige måge i den danske natur. Den holder til i nærheden af kyster, ved søer, rørskove og åer. Den kan også ses på marker, enge og i haver samt byparker.

Den yngler i langt størstedelen af landet og etablerer kolonier på små øer og holme i søer, fjorde eller ved kysten på op til 25.000 hættemåge-par.

Mange hættemåger overvintrer i Danmark, mens nogle drager mod Vesteuropa og Nordafrika. I løbet af de senere år er det blevet almindeligt, at hættemågerne bliver i Danmark året rundt.