Hesterejen er lille, som voksen bliver den mellem en halv og en hel centimeter. Alligevel udgør hesterejerne en stor del af dyre-biomassen i det kyst-nære hav.

Hvert år vokser der omkring 100.000 tons hesterejer op i Vadehavet. Hesterejens hun lægger helt op til 14.000 æg, tre gange om året.

Hesterejen lever på lavt vand. Om dagen skjuler den sig i sandet. Om natten går den på jagt. Den spiser især mindre krebsdyr, som vandlopper.

Du kan også spise hesterejen. Når du koger den, bliver den ikke lyserød som andre rejer. Den beholder sin grå farve, men smager godt uanset!

Hvor og hvornår kan du møde mig

Hesterejen er meget almindelig i Danmark og kan ses nær de danske kyster og i fjorde.

Hesterejer forekommer ofte i meget store antal på ren sandbund på lavt vand. Man kan blandt andet få øje på hesterejen langs den jyske vestkyst og i den danske del af Vadehavet.

Hvis man skal få øje på hesterejen, er det en god idé at vente til mørket falder på, da hesterejen jager om natten og som regel ligger nedgravet i sandet om dagen, hvor det kun er øjne og følehorn, der er fri fra sandet.