Kæmpebjørneklo er imponerende, invasiv og giftig. Den hule stængel bliver 3-5 meter høj og 5-10 cm i diameter. Kæmpebjørneklo vokser ofte tæt på rindende vand. Frø, der falder i vandet, spredes langt.

De første år sender kæmpebjørneklo skud op fra roden om foråret, som visner om efteråret. Først fra sit tredje leveår sætter kæmpebjørneklo blomster. Herefter dør den.

Der er op til 80.000 blomster i de enorme dobbelt-skærme, som kan blive til 20.000 frø. Frøene spirer omkring moder-planten og danner små, tætte ”skove”, der fortrænger andre planter. Saften er giftig, og giver brandsårs-agtige blærer, hvis man får sollys på.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Kæmpebjørneklo er almindelig overalt i Danmark. Kæmpebjørneklo vokser på fugtige steder som moser, enge og langs åer. Den kan dog også findes på en mere tør bund som fx overdrev eller industrigrunde.

Den blomstrer fra juni-august og fra juli danner bjørnekloen frø, som gennem spredning gør, at planten formerer sig. Hvis man vil undersøge kæmpebjørnekloen, må man være forsigtig, da den er giftig, og man skal derfor undgå al hudkontakt med planten.