Leopardsneglen er vores største og hurtigste landsnegl. Den er grå eller brunlig med et genkendeligt mønster: plettet forkrop og stribet bagkrop.

”Skadedyr” kalder vi snegle, der æder havens jordbær, men det gælder ikke leopardsneglen: Den foretrækker dødt plantemateriale, som er fuldt af svampe, og spiser også gerne andre snegles æg.

Leopardsneglen er hermafrodit, både han og hun. I parringstiden udvælger leopardsneglen en partner, som den cirkel-danser med. Går dansen godt, klatrer de to snegle op på et højt sted og producerer sammen en lang slimtråd, hvor de hænger med sammenslyngede kroppe og parringsorganer, mens de befrugter hinandens æg.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Leopardsneglen er ikke sjælden i Danmark, men den er svær at få øje på, da den som regel kun kommer frem om natten. Om dagen gemmer den sig under plader, sten, træ eller dæksler.

Sneglen parrer sig også om natten, og der er derfor ikke mange, der har set de besynderlige parringsakter. Leopardsneglen lever i haver, parker og bynære skove.

Den er almindelig på egnede levesteder i hele Danmark, men den opholder sig især nær byer. Den ses oftest i sommerhalvåret.