Revling danner et tæt lavt plante-tæppe, hvis ikke den skygges væk eller trampes itu. Tætte revling-tæpper på hede, tørvemose eller klit er tegn på uforstyrrethed.

De små blade med voks-overflade er foldet bagud, så sidekanterne næsten når sammen på bagsiden. Små hvide hår på bladkanteren lukker bladet, som et rør med bagsiden indad. Rør-formen mindsker vand-tabet, når ilt og CO2 lukkes gennem bladets spalte-åbninger.

De sorte bær er brændstof for trækfugle. Trækfuglene har spredt revling til den sydlige halvkugle. Revling har en lang pælerod og et rodnet, der er i symbiose med svampe. Svampene forøger rod-overfladen og leverer næringssalte.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Revling er almindeligt at finde i Vest-, Midt- og Nordjylland. Det kan også findes sporadisk i Nordsjælland. Det vokser på mager bund i nåleskove, på heder og ved tørvemoser.

Revling er en lavt krybende plante, så man skal kigge godt efter, hvis man er på jagt efter bærrene. På heder kan man finde dem imellem lyng og blåbær.