Du skal kigge godt efter for at opdage rundbladet soldug. Den sidder godt gemt i tørvemosset i sure og næringsfattige moser. Den må skaffe næringssalte, som f.eks. kvælstof andre steder fra.

Soldug er en kødædende plante. Plantens langstilkede, cirkelrunde blade fungerer som en insekt-klapfælde. Langs bladenes rand og overside sidder røde kirtelhår på lange stilke. På hver spids sidder en dråbe sukkerholdigt, klæbende stof.

Det er ofte de små hvide blomster, der afslører planten. De åbner sig kun midt på dagen i solskin. Blomsterne sidder på en lang stilk, så de insekter, der bestøver blomsterne, ikke ender i bladenes klisterfælde.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Rundbladet soldug er en rimelig almindelig insektædende plante i Danmark. Der er størst sandsynlighed for at finde planten i Midt—og Vestjylland samt Nordøstsjælland.

Den vokser i de allermest sure og næringsfattige moser, særligt i højmoser og hængesæksmoser. Planten klarer sig bedst på steder, hvor der ikke er for tæt og høj vegetation fx på mudderflader, der er dækket af vand om vinteren og tørrer ud om sommeren.