Ved stranden har du måske set spaghetti-formede pølser på sandbunden. De viser, hvor sandormen bor. Sandormen selv ser man sjældent: Som voksen bliver den i sit u-formede rør i havbunden. Her suger den næringsrigt sand fra overfladen ind gennem rørets ene ende. De ufordøjelige sandkorn forlader sandormens tarm i den anden ende.

Fladfisk bider tit bagenden af sandormen, når den stikker enden ud for at lave sand-spaghetti. Heldigvis vokser bagenden ud igen. Alle Danmarks sandorm gyder samtidig indenfor 4-5 dage i oktober: Hannerne lægger sædceller ved rørets bagudgang, hunnerne lægger æg ved rørets indgang. Tidevandet fører sædcellerne hen til æggene.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Sandormen lever på sandbund på lavt vand i alle danske farvande. Der er særligt mange af dem i Vadehavet.

De graver sig 10-20 cm ned i bunden, og du kan se den på stranden, når du bader om sommeren, da det er meget normalt at finde 40 sandorme pr. kvadratmeter.