Skorpionstægen skræmmer med sit skorpions-look. Den lange brod er et ufarligt ånderør, der stikkes op over vandoverfladen – nærmest som en snorkel i bagenden.

Skorpionstægen jager haletudser, fiskeyngel og vandinsekter fra sit plante-skjul i stillestående vand. Med fangstkroge yderst på klosaksene griber den sit bytte og holder det fast, mens den udsuger det gennem sin sugesnabel. Sugesnablen kan også bruges som stikvåben. Det kan mærkes, hvis man tager den op i hånden.

Skorpionstægen kan ændre farve efter underlaget. Den er så godt kamufleret, at den kan ligne et vissent blad. Små skorpiontæger ligner de voksne, for de har ufuldstændig forvandling.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Skorpionstægen lever i søer, vandhuller, damme og vandløb. Du kan finde den på lavt vand eller i mudder i vandkanten, da den er en dårlig svømmer.

Den er særligt almindelig i Østdanmark, men kan ses overalt på optimale levesteder. Skorpionstægen er aktiv fra tidligt forår til følgende vinter. Den opholder sig i vandet over vinteren.