Skrubben er hvid på undersiden. Den mørke overside føles ru mod skællene med en række benknuder langs sidelinjen. Begge øjne sidder på højre side – enkelte har dem på venstre.
Skrubben har ingen svømmeblære og lever nedgravet på sand- og mudderbund.

Den skifter farve efter omgivelserne og er godt kamufleret om dagen. Ved daggry og solnedgang svømmer den op i vandmasserne. Ved bunden finder den børsteorm, muslinger og krebsdyr. I ferskvand kan skrubben tage insektlarver.

Ynglen har fiskeform og svømmer rundt i vandet. ”Fladfiske-formen” får den ved en større ombygning af kranie og skelet samt ændring af organer og øjnenes placering.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Skrubben er meget almindelig i alle danske farvande. Den lever særligt langs kyster og i lavt vand ned til 120 meters dybde.

Den kan også leve i ferskvand med adgang til havvand. Skrubben holder mest til på sand- og mudderbund, hvor den tilbringer dagen nedgravet. Den er mest aktiv om natten, hvor den søger føde.

Om sommeren søger skrubben ind på det lave vand ved kysten for at søge føde, og om vinteren søger den ud på dybt vand for at overvintre og gyde.