Kig skrubtudsen dybt i øjnene: Du kan genkende den på øjets kobberfarvede iris. Skrubtudsens hud er tør og brunlig. Kun efter vinter-dvalens første hamskifte er den lidt slimet.

Tudser har korte bagben og kravler mere end de hopper. De vandrer store afstande mellem vinterdvale-sted, vandhul og sommerkvarter.

I yngletiden sidder hannerne ofte på asfaltveje for at spotte hunner. Skrubtudserne jager også insekter på vejen. Desværre bliver rigtigt mange tudser kørt over.

Haletudserne filtrerer vandets mikro-alger. Forvandlet til tudser angriber de smådyr, som bevæger sig: Øjets sanse-celler udløser automatisk tunge-musklerne. Små-tudserne angriber først bittesmå springhaler og mider, senere større byttedyr.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Skrubtudsen er almindelig i det meste af Danmark. Den kan dog ikke ses på mange af de danske øer. Skrubtudsen lever i skove, haver, dyrkede marker, heder, klitter og moser.

Om dagen gemmer den sig i huller. Skrubtudsen yngler kun i cirka 10 % af vandhullerne. Den kan bedst lide at yngle i søer eller større vandhuller, hvor der er fisk.

Tudsen går i vinterdvale i et hul, den graver på 15-20 cm’s dybde frem til marts, hvor den vandrer til vandhullerne. Når tudserne har parret sig og lagt æg, går de på land og vandrer til deres sommerkvarterer.