Stæren kender vi som fuglekasse-fugl: Stærekasser hænger i mange villahaver og på de fleste fodboldbaner. Stæren er nemlig særligt glad for at spise stankelbenslaver og gåsebillelarver, som vi opfatter som skadedyr, fordi larverne spiser græsrødder, så vores græsplæner visner.

Stærekasser er erstatnings-levesteder for de hule træer, som stæren oprindeligt er tilpasset, og græsplænerne erstatter de lysninger, som store vilde græssere engang skabte. I dag skaber vores husdyr og plæneklippere fødesøgnings-områder til stæren.

Om vinteren samles stærene i flokke, der flyver samlet som beskyttelse mod rovfugle. De enorme flokke kaldes ”sort sol”, når de lander eller letter fra overnatningsstederne ved solopgang og solnedgang.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Stæren er meget almindelig i Danmark og vidt udbredt. Der er størst bestanddel i Vest- og Sønderjylland, ved Limfjorden og på Bornholm. Den yngler ved bebyggelse eller i gamle løvskove. Den kan godt lide at yngle i huller i træer, under tagskæg eller i redekasser.

I den sidste halvdel af september kan man opleve, at stærene vender tilbage til deres redesteder og begynder at synge. Stæren flyver mod England og den nordeuropæiske nordøstkyst for at overvintre, nogle stære bliver i Danmark over vinteren.

I sensommeren og træktiden fra juli til oktober kan man se stære samle sig i store flokke til kollektiv overnatning i rørskove ved Vadehavet eller Limfjorden.