Danmarks ældste træ er en stilk-eg. Stilk-ege kan blive over tusind år gamle. Unge ege er glatte og brungrå. Gamle ege er grå med ”rynker” i barken – lidt som bedsteforældre.

Selvom træerne lever længe, bliver de ikke så høje. Men de kan blive brede og hule. Over 2000 forskellige dyr og svampe bor i egen. Man kalder den en nøgleart. Det betyder, at mange arter er afhængige af den for at overleve.

Egen har også brug for andre arter. Skovskader og mus hjælper med at sprede egens frugter. De hedder agern og sidder på en lang stilk. Deraf navnet stilk-eg.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Stilk-egen kan vokse på næsten alle typer jord og er meget almindelig i Danmark. Den er vildtvoksende på mange forskellige områder i Danmark og kan ses i både skov, krat, læhegn og parker.

Egen er et lystræ, og derfor kræver det meget lys, men det lader også meget lys komme ned til skovbunden, som giver en masse andre planter mulighed for at danne underskov. Egen er særligt dominerende i de midtjyske skove og vestjyske egekrat.

Egen blomstrer i slutningen af maj, så hvis man vil se dens blomster, skal man ud i slutningen af foråret.