Har du prøvet at fange krabber ved stranden? Fik du bid? Så har det nok været en strandkrabbe. Strandkrabben er nemlig Danmarks almindeligste krabbe.

Krabben er et ti-benet krebsdyr, men har kun otte ben. To af benene er omdannet til klosakse, som krabben bruger, når den forsvarer sig eller fanger føde.

Krabben har ikke noget indre skelet, som dig. Den har et hudskelet. Det skifter den, når den vokser. Skelet-skiftet giver krabben en smart forsvarsmekanisme: Ligesom et firben smider halen, kan krabben smide et ben.

Efter et par skalskifter, er der dannet et nyt. Sådan kan den undslippe fjender!


Hvor og hvornår kan du møde mig

Strandkrabben er den mest almindelige krabbe i Danmark og findes langs kyster ved Nordsøen og Østersøen og ud til vest for Bornholm.

Den lever på havbunden i saltvand mellem sten, alger og ålegræs på lavt vand. Den kan også finde på at grave sig ned i sandet og trives både på sandbund og mere stenet underlag.

Den lever skjult om dagen og jager om natten.