Tagrør er vores største græs-art og kan blive op til fire meter høj. Tagrør findes på næringsrige, våde voksesteder i næsten hele verden, og hvor den danner en særlig naturtype: Store, tætte rørskove, som mange dyrearter er tilpasset at leve i.

Rørdrummens fjerdragt ligner rørskoven så meget, at den næsten er usynlig mellem rørene. Vandriksen og den grønbenede rørhøne har store fødder, der kan løbe hen over måtten af gamle rør, som flyder på vandet i rørskoven, og skægmejsen klatrer op og ned af rørene og fanger insekter om sommeren, mens den overlever vinteren ved at spise tagrørenes frø.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Tagrør er meget almindelig i Danmark og vokser på fugtig bund ned til 2,5 meters dybde. Den kan ses i hele landet og er knyttet til vand. Den er meget almindelig i ferskvand men tåler også noget salt og kan derfor findes i fjorde og langs brakvandskyster.

Den findes dog først og fremmest ved søer, åer og strandenge men kan også vokse på land, hvor der er vandførende lag tæt ved jordoverfladen.

Den blomstrer i august-september.