Den trepiggede hundestejle findes både i ferskvand og langs kysten, hvor den tit danner store stimer. I yngletiden bliver hannen rød på bugen: Jo sundere og mere parasitfri han er, des rødere bliver han. Han bygger en rede i sandet med tag af vandplanter, klistret sammen med slim, som han udskiller fra nyrene.

Så holder han udkig efter andre hundestejler: Kommer en anden han forbi, angriber han den. Hunnerne viser han ind i reden, og hvis de vil lægge æg derinde, befrugter han æggene, bevogter dem og passer ungerne, til de er store nok til at søge føde selv.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Den trepigget hundestejle lever i kystnære områder i havet og lidt inde i ferske vande. Den kan oftest ses på lavt vand, hvor den forekommer i stimer. Den er dog også set i grøfter.

Den kan ses i hele Danmark i alle typer søer, vandhuller, vandløb og brakvand. Den færdes ofte i store antal langs bredden på lavt vand.