Blåmusling

Den kan filtrér’ en masse vand

og ædes af en dykkeand.

Den lever hele livet

på havets mørke bund –

en blåmusling i mørke Øresund.