Mursejler

En mursejler – det er ikke lyv –

en fugl, der er bygget til at flyv’:

Den flyver rundt i mange

hundred dage uafbrudt.

Jeg tænker, den er træt, når det er slut.