Ålegræs ligner tang og kaldes også ”bændeltang”, men er en blomsterplante. Landjordens planter stammer fra grøn-alger, som for 450.000.000 år siden udviklede rødder og tilpassede sig livet på land.

Nogle landplanter har siden tilpasset sig levesteder i vand, men kun få er vendt tilbage til havet. I Danmark er ålegræs den eneste plante, som lever hele sin livscyklus under havoverfladen, ligesom de alger vi kalder tang.

Ålegræs danner store undervands-enge og er en nøgleart: Fordi den har rødder, ændrer den havbunden, og giver levesteder til mange andre havbundsarter. Ålegræs har tilpasset sig undervandsbestøvning, hvor hun-blomsterne fanger de tråd-formede pollenkorn fra vandstrømmen.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Ålegræs er almindeligt i Danmark bortset fra enkelte strækninger langs Jyllands vestkyst. Det vokser på sand i kystnære vande. Det vokser på sandbund i havvand og fjorde ud til 5 meters dybde. Det kan være svært at få øje på ålegræs, da det ikke kommer op over vandoverfladen.

Ålegræs kan tåle strøm, erosion og salt, da det er tilpasset et liv på bunden af havet. Hvis du skulle støde på ålegræs på land, er det opskyllet på stranden sammen med brunalger. Ålegræs kan ses overalt langs de danske kyster.

Den blomstrer i juni-august under vandet.