Engelsød vokser på mosbegroede stammer, på stendiger, i lysåben skov eller klitter. Vækstformen ligner 400 millioner år gamle bregner, og den klarer sig på næringsfattige levesteder, tørt såvel som fugtigt.

Bladene udgår fra den tykke, brunskællede jordstængel, der også danner underjordiske udløbere. På blad-undersiden sidder små runde sporehus-hobe i to rækker. De indeholder tusindvis af sporer, som sendes ud i vinden og spredes.

Sporerne er éncellede og med kun ét enkelt kromosomsæt, ligesom vores kønsceller. Sporene spirer til en grøn, hjerteformet vækst med kønsorganer. Svømmende "pollen" befrugter de hunlige kønsceller. Fra den befrugtede celle spirer en ny bregne frem.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Almindelig engelsød vokser i næringsfattige områder i skoven og på det åbne land fx i klitter, heder, lysåbne skove og stendiger. Den findes især på fugtige steder i halvskygge.

Den kan sprede sig ved hjælp af jordstængler, som gør, at den kan danne tætte bevoksninger på flere kvadratmeter. Planten kan også slå rod i gamle træer, typisk hvor der har dannet sig mos- og humuslag.