Almindelig væggelav gror både på sten og bark. Den kendes let på sin solskinsgule farve.

Laver er ”dobbelt-organismer”, som består af en svamp og en alge i symbiose. Svampen lever af sukker-stoffer fra algens fotosyntese, og beskytter til gengæld algen mod udtørring og forsyner den med næringssalte.

Almindelig væggelav tåler højere salt-koncentrationer end de fleste laver. Derfor kan den findes på sten nær kysten, men også hvor der er høje koncentrationer af næringssalte, for eksempel nær gødede marker.

Nogle træ-arter som hyld udskiller nitrogen-salte gennem barken, derfor er almindelig væggelav den eneste lav, der kan gro på hylde-bark.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Almindelig væggelav er nem at finde overalt i Danmark på fx kystklipper, mure, tage, sten og bark.

Den kan findes året rundt.