Blåmuslingerne sidder ofte samlet i klynger på sten, pæle eller andet materiale i havets brydningszone. De sort-blåviolette skaller holdes sammen af lukkemuskler og beskytter den bløde musling. Søstjerner er specialister i at åbne og æde muslinger.

Muslingen filtrerer vandet for havets bittesmå organismer – plankton og bakterier – og partikler. Gællerne fungerer som et net, der fanger føden, når vandstrømmen passerer gennem muslingen. En stor blåmusling kan pumpe 200 liter vand gennem sig i døgnet. Små fimrehår (cilier) fører føden til munden.

Muslingen hæfter sig fast til underlaget med særlige bysustråde. Det er en slags protein-lim, der fungerer og hærder under vand.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Blåmuslingen er jævnt udbredt langs alle danske kyster. Den kan findes i både salt- og brakvand – helt ind i Østersøen og i fjordene. Blåmuslingen findes i klynger på havbunden, men de sidder også på pæle, sten og høfder, hvor de kan samles fra.

Muslingerne plukkes, når der er lavvande, så de er nemmest at komme til. Det er vigtigt at finde en ren strand, hvor vandet ikke er forurenet. Her kan muslingerne plukkes direkte, hvorefter de opbevares koldt, til de skal tilberedes.

Blåmuslingerne kan indeholde algegifte både sommer og vinter, men særligt om sommeren, når der er varmt, er der risiko for forgiftning med de mange blågrønalger i vandet.