Blishønen kendes let på den sorte fjerdragt og hvide blis. Vinteren igennem ses blishøns i fredelige flokke på åbent vand. Den sociale levevis beskytter mod angreb fra rovfugle. Om foråret forvandler blishønsene sig til rigtige ”arrigtrolde” og udkæmper vilde kampe om det fedeste redested.

Fødderne har lapper af svømmehud langs kanten af de lange tæer. Andre arter er bedre til at vade på vandplanter, svømme eller dykke – men blishønen kan alle tre dele.


Voksne og unger er følsomme overfor kulde. Dødeligheden er høj om vinteren. Mange trækker sydpå, men de, der bliver, får besøg af blishøns fra Østersølandene.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Blishønen er en almindelig ynglefugl i søer og moser i Danmark. Den findes stort set overalt i Danmark, hvor der er søer, den kan yngle i.

Blishønen foretrækker dog næringsrige søer og moser, brakvandfjorde og strandsøer. Den forekommer hyppigere i Øst- end i Vestdanmark.

I vinterhalvåret samles de voksne blishøns i inderfjorde og vige, hvor de kan ses i flokke på flere tusind, mens ungfuglene trækker til Vest- og Sydeuropa i september-oktober og vender tilbage til Danmark i februar-marts.