Dette fantastiske rovdyr er et af verdens største dyr og hører til storgoplerne. 98% af dyret er vand. Klokken kan blive over 2 meter i diameter. Den orange overflade er glat og ufarlig at røre. De lange brandtråde strækker sig op til 10 meter og danner et kæmpe fangstnet. Rekord er næsten 37 meter.

På trådene sidder batterier af særlige nælde-celler, der eksploderer, når de berøres. En giftnål med modhager slynges ind i offeret. Brandmænd findes både som hanner og hunner. Brandmanden lever af plankton og små fisk og findes på åbent hav såvel som inde ved kysten.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Brandmanden er meget almindelig i de danske farvande og særligt i sommerhalvåret ved de danske kyster, men den er særlig hyppig fra sidst i juli.

Særligt når der er fralandsvind, er det muligt at støde på brandmændene tæt på kysten, da det varme overfladevand føres til havs af fralandsvinden og erstattes af det nedefra kommende koldere vand, som brandmændene foretrækker.