Dagpåfugleøjen er navngivet efter de store blå øjne som den har på sine bagvinger.

Store øjne signalerer nemlig normalt en stor mund (med store tænder!) og når sådan nogle pludselig åbner sig foran en, så gør man klogt i at komme væk.

Sommerfuglen går i dvale i hulerum om vinteren og kan udsende ultralyd for at afskrække mus og flagermus, hvis den skulle blive forstyrret.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Dagpåfugleøje er almindelig i Danmark og kan ses overalt i landet. Dens flyveperiode ligger fra april til september, hvor den kan ses lede efter nektar i landskabet.

Den er knyttet til nælder og kan derfor ofte findes på frodige steder som langs skovbryn, vandhuller, lavninger og lignende.

Om efteråret søger den ofte mod haver og blomster, hule træer, skure og kældre, hvor den sætter sig fast og venter på, at vinteren kommer.