Dødsfluer er vilde med døde pattedyr og flokkes hurtigt om ådsler. Spyfluen kendes på det smukke gul-orange hoved. Hunfluen lægger sine æg på ådslet: Larverne, der hedder maddiker, udklækker lige midt i madpakken.

Efter tre udviklingsstadier forpupper larverne sig. Uden ådsler i naturen er der ikke levesteder til dødsflue. Den voksne flue lever af blomster-pollen og findes i skov-bryn og enge. Dødsfluens latinske artsnavn mortuorum betyder død: Spyfluers udviklingsstadier kan nemlig bruges til at efterforske mord.

Dødstidspunktet kan fastsættes efter spyflue-larvernes udvikling, fordi dødsfluen lægger æg ganske kort tid efter døden indtræffer. Udviklingstiden af larve og puppe er temperatur-afhængig.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Dødsfluen er almindelig i Danmark og hører hjemme i det åbne land og ses oftest på blomster.

Den befinder sig sjældent i nærheden af mennesker og optræder fra april til oktober – men er mest hyppig i sommermånederne.