Fiskehejren kan stå ganske stille i vandet på sine lange ben med halsen foldet som et ”s”. Øjnene er placeret, så den kan se vand-fladen under sig uden at bevæge hovedet. Når en fisk passerer forbi, slår den til som en slange.

Selvom den er en mester-fisker, finder fiskehejren også føde på land, og spiser gerne mus, frøer og ællinger. Fiskehejren er stor: Omkring en meter høj og næsten to meter fra vingespids til vingespids. Når den flyver, er den lange hals foldet sammen i s-form. Fiskehejrer yngler i kolonier i store træer og sover om natten i trækronerne.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Fiskehejren forekommer over hele landet bortset fra Bornholm. Den holder mest til ved søer, moser og fjorde.

Den er de seneste år begyndt at optræde mere i byområder, fordi den er blevet jagtfredet. Derfor kan man fx finde en koloni på mindst 60 hejrepar i Frederiksberg Have, hvoraf nogle af dem kan håndfodres.

Fiskehejrens rede findes i både løv- og nåletræer og de første fiskehejrer indtager allerede reden i februar, mens de sidste ankommer i maj. En del voksne fiskehejrer overvintrer i Danmark, men særligt ungfuglene flyver sydpå.