Gøgen hører man ofte på afstand. Den lever ved tilgroede søer, moser og i løvskov og gemmer sig godt. Hannens ku-kuuuk kan høres langt væk, fra den kommer i april/maj til Skt. Hans, hvor den forstummer. I slutningen af juli til september trækker den til overvintringsstederne syd for Sahara.

Gøgen bygger ikke rede og passer ikke selv sine unger. Den parasiterer andre fuglearter som rørsanger, tornsanger, sivsanger, gul vipstjert og engpiber. Hunnen lægger ét æg og fjerner samtidig et fra værtsreden. Gøgeægget er lille og ligner værtsfuglens æg. Gøgeungen opfostres alene, da den skubber de andre æg ud af reden.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Gøgen er almindelig i hele Danmark som trækgæst og ynglefugl. Gøgen kommer til Danmark i slutningen af april og trækker tilbage sydpå i juli-august. Det er derfor kun i sommermånederne, at gøgen kan spottes i Danmark.

Gøgen lever i både løvskov og på åbent land, men den er særligt glad for tilgroede moseområder, ådale og søbredder.