Indtil ulven kom tilbage, var grævlingen vores største land-rovdyr.

Grævlinger er mester-gravere: Deres underjordiske gang-systemer, der forbinder et netværk af familie-huler og udgange, kan tilsammen måle mange hundrede meter. Generationer af grævlinger bebor hulerne, der kan være århundreder gamle.

Grævlingen finder føde med sin fremragende lugtesans. Den spiser smådyr som orme, snegle og biller men også frugt.

Grævlinger graver latrin: Et fælles-toilet, hvor man finder de karakteristiske grævlingelorte, som tit er fyldt med billernes ufordøjelige dækvinger.

Grævlinger er stærke, ikke hurtige. De har få naturlige fjender, men rammes tit af biler. Derfor ser vi oftest det nat-aktive dyr som trafikdræbt.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Grævlingen er meget udbredt i Danmark og findes i det meste af landet bortset fra nogle af øerne.

Grævlingen holder til i løv- og blandingsskov eller i krat. Derudover bruger grævlingen det åbne land, som marker, enge og lysninger til at finde føde.

Grævlingen er aktiv om natten, så hvis du skal ud og se en grævling, er det en god ide at vælge en lun sommeraften og holde øje med grævlingens grav cirka en time før solnedgang.