​”Den flyvende dør” bliver havørnen kaldt. Dens vingefang er på størrelse med en dør, op til 2,4 meter, og vingerne er lige og brede, så hele fuglen ser firkantet ud i luften. Voksne fugle får helt hvid hale omkring femårs-alderen.

Havørne er store nok til at jage gæs, og engang skød man dem, fordi mennesker ville have byttedyrene for sig selv. Siden det blev forbudt er havørnen vendt tilbage til Danmark, og er i fremgang.

Havørnen jager især over vand. Den kan tage fisk, men vandfugle er hoved-føden. Om vinteren skaber jagende havørne panik blandt blishøns og andre overvintrende vandfugle.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Havørnen er forholdsvist almindeligt udbredt i Danmark, hvor den kan ses på Lolland, i Sydsjælland, Sønderjylland og Sydfyn, hvor den yngler.

Den kan sjældent ses ved større søer eller fjorde, men hvis man er heldig, kan man se den i områder omkranset af skov.

Ungfuglene kan finde på at trække sydpå til vinter, og havørne fra mere nord på kan finde på at overvintre i Danmark i fjorde, større søer og ved lavvande kyster og sunde. I princippet kan man derfor få øje på havørnen hele året rundt i Danmark.