Hugorm er Danmarks giftslange – slangen UDEN to hvidgule pletter i nakken.

Du er heldig, hvis du møder én, for hugorm skjuler sig, når den fornemmer fare. Hugorm går i vinterdvale. Fra marts-april ser man dem solbade. Varmen fra solen gør dem aktive.

Foråret er parringstid. Flere hanner kan følge hunnens duftspor til parringsområdet, og det kan give slåskampe. Hugorm lægger ikke æg.

Drægtige hunner samler sig på gode solbadepladser. Kropstemperaturen skal helst være 33 grader: Så udruges æggene og ungerne fødes omgivet af tynde hinder.

Voksne hugorme spiser mus. Ungerne jager langsommere dyr som firben, salamandre, frøer og stålormeunger.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Hugormen findes stort set overalt i Danmark, men den er sjælden på store dele af Sjælland og findes ikke på visse danske øer.

Man kan ofte finde hugorme i klitter, på heder og i næringsfattige moser, langs marker, levende hegn, å åbne skove, i skovmoser og omkring skovsøer, som solen kan nå med sine stråler.

Om vinteren opholder hugormen sig i huller, især på bakkesider, under jorden.