Den majestætiske hvide fugl med lang hals, rødt næb og sort knop er Danmarks tungeste fugl.

Den må løbe sig i gang hen over jorden eller vandoverfladen for at kunne lette. Dens vingesus høres tydeligt, når den kommer flyvende.

Knopsvanen er tilpasset livet på lavt vand, hvor dens lange hals kan nå bundens vegetation som søsalat og ålegræs. Isvintre udfordrer fødesøgningen.

Med sin tykke, isolerende fjerdragt er den fint tilpasset til at klare kulden. Svanen lægger sig på isen, stikker hovedet under vingen og trækker benene op i fjerdragten. Med nedsat energiforbrug kan den klare sig i ugevis uden føde.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Knopsvanen forekommer i alle dele af Danmark men bestanddelen er mere spredt i den vestlige og nordlige del af Jylland. Den opholder sig i Danmark hele året.

Knopsvanerne er begyndt overvejende at yngle i fjorde og lavvandede kyster, da mange søer er forsvundet eller forurenet, hvorved der ikke er mad til svanerne længere.

Normalt vil du kun finde et enkelt svanepar i en mindre sø, da knopsvanen kan være aggressiv over for andre svaner. Dog er der de seneste år dukket en ny slags knopsvane op, som godt kan lide at bo mange sammen og derfor danner kolonier.