Korsedderkoppen har en trekantet bagkrop, der spidser til mod bagenden. To striber af tætsiddende, hvide pletter danner et kors over ryggen. De spinder imponerende hjulspind, hvor byttet fanges i de klæbrige tråde.

I eftersommeren er hunnernes bagkroppe opsvulmede af æg. Hunnen venter i sit net på de mindre hanner. Før hannen nærmer sig hunnen, fæstner han en sikringstråd. Så snart parringen er overstået, kaster han sig væk. Ellers risikerer han at ende som dagens ret.

Hunnen lægger mange hundrede kuglerunde æg. De spindes sammen i gul silketråd og gemmes under bark og i sprækker. Indpakningen sikrer æggene mod fjender.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Korsedderkoppen er vidt udbredt overalt i Danmark og er ikke kræsen i forhold til levested. Den findes derfor talrigt i haver, på marker, enge, skovlysninger, overdrev, heder og udvendigt i vinduesrammer, hvor den kan anbringe sit hjulspind.

Hver nat bygger korsedderkoppen et hjulspind, hvor den fanger forskellige insekter.