Gødning er mad for mange. I skarnbasse-familien findes over 5000 bille-arter, som er gødnings-specialister. Lakrød møgbille finder man i planteæder-møg, f.eks. kokasser.

Den voksne bille opsøger frisk gødning, og presser med sine juice-presser-formede munddele protein-rig saft fra gødningen. Hunnen graver sig ind i lorten og lægger æg. Når larverne klækker, er gødningen tør, men larvernes klippende munddele kan findele og spise tør gødning.

Fordi biller forpupper sig og gennemgår fuldstændig forvandling, kan lakrød møgbille skifte føde-strategi fra larve til voksen: Lakrød møgbille forvandler under puppe-stadiet munddelene fra klippende til pressende, og flyver nu igen afsted på jagt efter frisk gødning.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Den lakrøde møgbille findes næsten overalt, hvor der er gødning til stede. Man skal altså lede efter den i ko- og hestegødning fx.

Den lakrøde møgbille har tidligere været meget udbredt over hele landet, men den er på tilbagegang på Sjælland, mens den i Jylland endnu anses som en banalitet.

Man kan støde på billen i voksen tilstand fra april til oktober.