Liden klokke er så fin og elegant, som den står i det åbne landskab. De blå blomster ligner klokker, der hænger spredt på de spinkle stængler. Blomsten matcher højsommer-himlen, og dens lethed leder tankerne hen på alfer og feer.

Liden klokkes blade sidder ved jordoverfladen. Den trives bedst på næringsfattig jord, ellers skygger hurtigt-voksende planter den væk. Klokkehumle er én af fem forskellige bi-arter, der er afhængige af liden klokke: Deres unger lever af klokkeblomst-pollen.

Blomstens farvestof er pH-indikator: Hold blomsten fra blåklokken hen i en myretue. Myresyrens lave pH-værdi får blomsten til at skifte fra blå til lyserød.


Hvor og hvornår kan du møde mig

Liden klokke er almindelig i hele Danmark.

Planten vokser på det åbne land og trives særligt på næringsrig bund langs vejkanter, i haver og ved tidligere bebyggelsesområder.