Lille vandsalamander har blød og fløjlsagtig glat hud. Mavens underside er orangefarvet. I yngletiden får hannen høj rygkam og hudlapper på bagfødderne.

Vores almindeligste halepadde yngler i små vandhuller, hvor solen rammer mindst halvdelen af vandfladen. Den æder smådyr som vandbænkebidere, der suges ind gennem dens snævre mund.

Afhængigt af temperaturen begynder den mega vilde forvandling fra larve til voksen efter 2-6 år. Larven har gæller og finner ligesom fisk. Voksne udvikler lunger, fire ben og går på land.

I oktober-november søger lille vandsalamander i vinterhi, og kan falde i f.eks. kælderskakter. De dør, hvis du tager dem ind.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Den lille vandsalamander er almindelig i hele Danmark ud over på øerne Læsø, Rømø og Fanø.

Om foråret lever den i vandhuller og resten af året på åbent land. Fra marts til maj befinder salamanderen sig i vandhullerne. I juni og juli går de voksne dyr tilbage på land og ungerne følger lidt senere.

Den lille vandsalamander gemmer sig om dagen og er aktiv om natten, hvor den leder efter føde. Den er mest almindelig i vandhuller på god jordbund. Den yngler ofte i vandhullerne.