Mælkebøtten er en kurveblomst: Det strålende gule blomsterhoved er en kurv med 100-150 småblomster. Blomsterne tiltrækker bestøver-insekter, som spiser nektar og bærer pollen videre fra blomsten.

Men i Nordeuropa er mælkebøtterne mærkelige: De har tilpasset sig at lave frø uden bestøvning. Derfor virker det som spild af energi, når planten laver pollen og nektar.

Men selvom bestøvning kun sker sjældent, betyder det noget for mælkebøttens tilpasningsevne, at den ind imellem laver frø med kønnet befrugtning. Det bringer nemlig nye gener ind i mælkebøttens slægts-linjer.

Vinden bærer frøenes små ”faldskærme” vidt omkring, og planten spredes derfor hurtigt til nye levesteder.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Mælkebøtter er vidt udbredt i Danmark og sejlivede planeter, der kan gro i de fleste typer jord, derfor kan man stort set finde mælkebøtter overalt.

De mest velvoksende mælkebøtter findes dog i skyggefulde områder som på strandeng, nåleskov, løvskov, i byen, ved hegn, i grøftekanten eller på græsland.

Mælkebøtten blomstrer til sommer men allerede fra marts kan blade og knopper ses.