Marsvin er navnet på to forskellige dyr – en gnaver og en hval.

Hvalen marsvin hører til Danmarks vilde arter, og den er den mest almindelige hval i dansk farvand. Marsvinet er lille, 1,3 – 1,8 meter, og er en tandhval ligesom delfinerne.

Den lever af fisk, som den jager ved at ekko-lokalisere dem – udsende lyde og danne et billede ud fra lydens ekko – ligesom flagermus. Dens gråsorte ryg og lille trekantede rygfinne kan tit ses fra stranden i stille vejr.

Allerede som treårig kan hunnen være kønsmoden og føder herefter ofte en unge om året. Mange marsvin drukner i fiskegarn.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Marsvinet er den mest almindelige hval i Danmark og findes i Storebælt, Lillebælt, Skagerrak, Kattegat, Nordsøen og Østersøen.

Det kan ses hele året ved kysten og lavvandede havområder og lever i salte og brakke havområder, hvor der er tilstrækkeligt med fisk at spise.

Marsvinet færdes i flok á to til fem dyr, nogle færdes dog alene. Af og til skylles druknede marsvin op på stranden. De sidder nemlig fast i fiskernes net ved uheld og drukner somme tider.