Rådyret er Danmarks mindste og talrigeste hjort.

Voksne rådyr lever mest alene, men de findes i små-flokke på åbent land om vinteren. Det giver den enkelte hjort mere tid til at æde, når flere holder øje og advarer om fare. De alarmerer hinanden ved at vise bagendens hvide område, spejlet, og komme med en gøende lyd, smælen.

Rådyret har forlænget drægtighed. Rådyr parrer sig i juli-august, men i livmoderen går fosteret i 4-5 måneders dvale. Først ved årsskiftet starter fosterudviklingen igen, så lammet fødes i maj. Rådyret er drøvtygger og kræsen. Den æder gerne knopper, skud og næringsrige urter.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Rådyr er meget udbredt i Danmark og lever i skove og skovbryn og meget gerne på steder, hvor rådyret kan søge føde.

Der skal også helst være marker i nærheden, da rådyrene laver stuer mellem marker og krat, hvor de hviler og sover. Man kan se rådyr gå og spise både om sommeren og vinteren.

Rådyret er aktivt både om dagen og natten, men når mørket falder på, søger det føde eller lægger sig ned for at tygge drøv.