Ringduen er vores største due, og kan kendes på den hvide ring om halsen og de hvide vingefelter. Den kaldes nogle gang skovdue.

Den bor i skoven, hvor den bygger den mest sjuskede rede i fugleverdenen – nogle pinde smidt oveni hinanden i en grenkløft. Her kan den få mange kuld om året: ringduer yngler ofte fra februar til oktober.

Andre fugle er afhængige af protein-rig føde til ungerne i yngletiden, men ringduen kan spise planter og producere en protein-rig væske, ”duemælk”, som den gylper op til ungerne. Om vinteren samles ringduerne undertiden i flokke på flere tusinde duer.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Ringduen er den mest almindelige dueart i Danmark og yngler alle steder, hvor den kan finde et træ til sin rede. I Østdanmark yngler den med størst tæthed, men den findes også alle steder i byen.

Om efteråret trækker halvdelen af ringduerne til Sydvesteuropa, mens den anden halvdel bliver i Danmark, hvor de får selskab af overvintrende skandinaviske fugle. De finder føde på marker og i skoven.