Rynket rose dufter berusende. De store, mørkelyserøde/pink eller hvide blomster har gule støvdragere i midten, og forsyner humlebier og andre insekter med nektar og pollen.

Rosen findes i klitter, på strandenge eller anden sandet bund nær kysterne. Den super seje plante kan sende rodskud ud op til 100 meter fra planten, tåler frost, tørke, stærk blæst og næringsfattig, sandet jord og oveni købet også salt.

Hyben-frøene kan spire efter et helt år i saltvand. Stænglerne er tæt besat med hårede og stive torne. Rosen er indført fra Asien. Den udkonkurrer alt andet og bekæmpes derfor som en invasiv art.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Rynket rose er almindelig i Danmark og kan findes i alle landets egne, hvor den kan dække store arealer. Den er særligt udbredt på strande og store kystområder, men optræder alle vegne, da den tåler både salt, tørke, hård frost og stærk vind.

Den spreder sig særligt på sandede jorde såsom strandsand, klitter, strandenge og strandoverdrev. Derfor kan man ofte finde den i sommerhusområder, levende hegn og langs veje.

Den blomstrer juni-august og hybenet modnes om efteråret, men planten kan ses hele året.