Du ser skarverne sidde på fx sten eller pæle langs kysten og lufttørre deres sorte fjerdragt. De har deres vinger hævet i en meget karakteristisk positur. Rent Batman-look.

Den special-tilpassede fjerdragt skal være i tip-top stand. Skarven lever af at dykke ned og fange fisk. Fidusen er, at vandet trænger ind i fjerdragten, så skarven ikke skal kæmpe mod opdrift under jagten. Fjerdragten skal lufttørre efter fisketuren.

Skarven hører til de årefodede. Svømmehuden mellem de fire tæer danner en stor overflade – som en åre. Årefødderne kan sætte mega tryk på vandet og dermed give skarven høj fart under jagten.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Skarv kan ses mange steder langs de danske kyster og ved større søer. Der findes to slags skarv i Danmark; mellemskarven og storskarven. Mellemskarven yngler i landet og storskarven i de danske farvande i vinterhalvåret.

Skarv yngler ved fjorde, lavvandede kyster og større søer, og de største kolonier findes ved Lille Vildmose, i Horsens Fjord og Sydfyn.

Størstedelen af skarverne trækker til overvintring sydpå, mens storskarver fra Norge overvintrer i Danmark.