Søstjernen har fem ”arme” og mange hundrede sugefødder. Munden sidder på undersiden. Gattet og kønsåbningen sidder på oversiden. Undersidens rækker af sugefødder er forbundet med vandkanaler, der regulerer dem, så søstjernen kan suge sig fast og bevæge sig. Sugefødderne fungerer også som gæller. Oversiden er dækket af små pigge.


Søstjernen er rovdyr og ådselsæder. Den er mester i at åbne og spise blåmuslinger. Den suger sig fast og tvinger skallerne åbne, krænger sin mave ud gennem munden og ind i muslingen og opløser den med enzymer.

Søstjernen kan smide en arm, når den angribes. Armen gendannes i mindre form.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Søstjernen lever i alle danske farvande og kan ses året rundt. Den er særlig udbredt i Nordsøen og Østersøen. Den lever på alle bundtryper fra lavvandszonen og ned til 200 meters dybde og tåler brakvand.

Søstjernen kan somme tider ses opskyllet på stranden.