Spættet sæl yngler i de fleste danske farvande. De hviler i flokke på sandbanker, hvor de solbader side om side uden social rangorden.

På land maver sælen sig frem, støttet skiftevis på bryst og bækken, men i vandet er den lynhurtig: Den lægger baglufferne ”sål mod sål” og skaber effektivt fremdrift ved bevægelse fra side til side. Den kan svømme 35 km/t.

Følehårene omkring munden og øjnene gør, at sælen kan opdage vand-bevægelser fra svømmende fisk. Ungen dier hos moderen i seks uger. Sælmælk er fed og ungen tager hurtigt på. Ungen efterlades alene på land, når hunnen jager.

Hvor og hvornår kan du møde mig

Den spættede sæl er den mest almindelige sæl i de danske farvande og kan ses året rundt. Sæler kan godt lide at leve nær kyster med uforstyrrede sandbanker, revler og småøer, hvor den kan parre eller hvile sig.

Sæler parrer sig om sommeren, oftest i juli. Sæler er følsom over for menneskelige forstyrrelser især i yngleperioden i juni-juli og pelsfældningen i august-september, hvor de helst skal have fred og ro.

Den spættede sæl lever især i Kattegat, Limfjorden og Vadehavet. Den kan også opleves på Avnø og Fanø.